Urbárska spoločnosť
pozemkové spoločenstvo
Drienica