Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Drienica

mapa porastov
urbárWEB Drienica 2021