Urbárska spoločnosť
pozemkové spoločenstvo
Drienica

324 ha

celková výmera

262 ha

les

81 ha

trávnaty porast

555

počet vlastníkov

15 ha

orná pôda

1,3 ha

ostatné

porastova mapa

kancelária  
Drienica 369
08301 Sabinov

mobil: 0905840543
mail: urbariat.drienica@centrum.sk

úradné hodiny pre členov
piatok 16:00 - 18:00 hod.


kontakt 
predseda: Ján Džubák
podpredseda: Ing. Igor Birčák

IČO:31954740
DIČ:2020525133
IČ DPH:SK2020525133